Saturday, May 14, 2016

හදවත නැතිව දරුවන් ලොව වැදුව නිසා
දුටුවම දසුන බැහැ නොව ඉවසන් ඉන්න
මේ අම්මටත් වෙසගේ සිරි ගෙන එන්න
කාලය නොමැත දැන්නම් හිමි දැනගන්න
මේ මහ විපත උනෙ කිමදැයි වමසන්න

හදවත නැතිව දරුවන් ලොව වැදුව නිසා
දරුවන් යනවා මාපියො දැක දෙනෙත වසා
මෙත් කරුණාව හදපතුලේ නොමැති නිසා
මේ වැනි විපත් සිදුවෙයි ලොව එළිය නසා

අද නොව බුදුන් සිටි දවසද මෙයම උනා
බිම්සර මහ රජැද සිරගේ සිර කෙරුනා
අකලට මහා වැසි වරුසා බිම වැටුනා
පව්කළ සැවොම ඒ වැස්සට නිති තෙමුනා

අහසේ පොළොවේ දෙවියන් අවදියෙන් ඇත
මේ හැම හැම විපත් එහි අද ලියවිලා ඇත
අප හැමදෙනගේ කළකම් දෙවිවරුන් අත
තිබෙනව එහැම කාලෙට ඵල ලැබෙනු ඇත

හොද අය අතරේ වරදක් කළ අයද ඇත
ගද මල් අතර සුසුවද මල් පිපෙනු ඇත
අව් වැසි සුළග හා සදු වෙන වෙනම ඇත
මේ හැම එක්ව මහ විපතක් කරනු ඇත

හොද හා නරක කරමින් අප සසර පුරා
ඉපදුනි මෙමනු ලොව පිංඵල පෙරට දරා
හොද මත නරක ගෙන දැමුවොත් වෛ දරා
දුකදුලු මිසක සතුටක් නැත සිතග පෙරා

Thursday, May 12, 2016

හෙළදිව සිහලුනේ මේ දෙය අහපල්ලා

හෙළදිව සිහලුනේ මේ දෙය අහපල්ලා
උඹලා පිරිහුනේ ඇයිදැයි සිතපල්ලා
අතපය හකුලගෙන තව තව නිදපල්ලා
ඉන්පසු මුහුද වෙතටම හැම පැනපල්ලා

ජාතිය කුලය ආගම කොයි අතද කියා
බැලුමට කාලයයි පිරිපුන් මනස අයා
රහමෙර බිබී හිටියොත් තව දෙනෙත පියා
යන්නට වෙන්නේ පරලොවමයි දතම නියා

දුසිරිත අගය කොට සුසිරිත පසෙක තියා
හෙළ කුල සිරිත් දැම්මා කුණු ගොඩට නියා
සවිබල නැතිව පිටි ගිලිමින් දෙනෙත පියා
කොහොමද සියලුනේ ඉන්නේ දෙකන අයා

අම්මල අප්පලා අක්කල නංගිලට
අයියල මල්ලිලා හැම සොහොයුරන් හට
ඉන්නට හිටින්නට බිම්කඩ නොමැත හෙට
නැගිටිව් වරෙව් යුද කොට රට රකින්නට

ගහ ගන්නට නොවේ බැන ගන්නටද නොවේ
හෙළ කුළ සිරිත් සිහිකර එය සිහිළ දිවේ
ගාගෙන එයම ජප කරමින් නිතර දෙවේ
හිටියොත් ඇහැකි සුරකින්නට සිහල බවේ

ආයුෂ වැඩෙන්නට ආසිරි මුලින් පැතූ
අපි අද පතන්නේ කිමදො සිතනු මිතූ
දහසක් නයින් තැනුවත් ලොව අනගි බිතූ
ඒ ලස්සනට වහ නොවැටෙන් සිහල මිතූ

සුරකින් පුතේ හෙළදිව කුළ සිරිත් අනේ
සුපතන් ආයුබෝවන් හෙළ දිවට අනේ
කළකම් හොදට කළහොත් යහපතකි උනේ
එහෙනම් සැමට තිසරණ සරණයම ගෙනේ

Wednesday, May 11, 2016

ආවත් දස අතින් නෙක නව වද බෝම

ආවත් දස අතින් නෙක නව වද බෝම
අතහැර යන්නෙපා කිසිදා සැනසීම
සැපතක් ලබන්නට පළමුව විදවීම
කලොතින් තමයි හදුනන්නේ සැනසීම

සිය නැණ මනස එකටෙක සතපමින් අනේ
විමසා බලා කටයුතු කෙරුවොතින් නැනේ
සැපතක් මිසක දුකදුලු නැත සසර වනේ
එය නම් සැබෑවකි බුදු හාමුදුරුවනේ

අතහැර දමා සක්විති සම්පත් නේක
පියවර තබා ගොරහැඩි මහ දගගේක
විදිමින් නේක දුක් දොම්නස් ලොව නෙක්
සිදුහත් කුමරු සම්බුදු බව ලැබු සේක

අමතක කර දමා බිරිදද රහල් පුතු
යන්නට එපා කීවත් සිය සිතග ගතූ
සංසාරයේ අප හැමදා නිතර පැතූ
ගමනක් ගියා සුද්ධොදන රජුගෙ පුතු

සංසාරයේ ඇතිවන දුක සොයන්නෙමී
ඒ දුක් ගැහට මුලිනුපුටා දමන්නෙමී
පත්වන විපත් හැමදේ ගැන හැදින්නෙමි
මේ හැම දිනන මග හැමටම දෙසන්නෙමි