Friday, December 07, 2012

::: වැනසෙන්නට නොව සැනසෙන්නට වෙර දරන්න :::න වායමෙය්‍ය සබ්බත්ථ
නාඤ්ඤස්ස පුරිසො සියා
නාඤ්ඤං නිස්සාය ජීවෙය්‍ය
ධම්මෙන න වණිං චෙ


කරන්න පුලූවන් කියල හිතුනට හැමදේම කරන්න හිතන්නෙපා. එසේම අනුන්ගෙ අතකොලූවක් නොවන්න. අනුන් නිසා ජීවත්වන්නටද නොයන්න. බුදුන් විසින් දේශිත උතුම්  සද්ධර්මය වෙළදාම පිණිස පරිහරණය නොකරන්න.


කායෙන වාචා මනසා
සර්වස්ථාසු සර්වදා
සර්වත්‍ර මෛථුනත්‍යාග්‍රෙන
බ්‍රහ්මචර්යං ප්‍රචක‍ෂතෙ

සිතින්,කයින්,වචනයෙන් යන තිදොරින් හැමතැනදීම ලිංගික චර්යාවෙහි යෙදීමෙන් වළකින්න. එය ඔබේ දිවියට මෙන්ම මනසට යහපතක් සිදුකරයි. නැත්නම් ඔබ කාමුක රෝගියෙක් බුවට ඔබ විසින්ම පත්කර විනාශය කරා ඔබ නෙදැනම පෙළඹෙනු ඇත.

ඝටං භින‍ධ්‍යාත් පටං චින‍ධ්‍යාත්
කුර්යාත් ආසභනිඃස්වනම්
යෙන කේනප්‍රකාරේන
ප්‍රසිද්ධඃ පුරුෂො භවේත්

කළය බිදුනාවෙ රෙද්ද ඉරුණාවෙ සිංහ නාදය කරන්න බැරි නම් තලූලාම හරි කරගෙන මෙනම හරි ක්‍රමයකින් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න වෙර දරන්නා වූ පිරිසක් ඇත. එහෙත් ඉන් ලැඛෙන අනුසස් කෙබුදුදැයි ඔබ ඔබගෙන්ම මැනවින් විමසන්න.

සෙවෙථ වුඩ්ඩෙ නිපුණෙ බහුස්සුතෙ
උග්ගහකො පරිපුචිඡකො සියා
සුණෙය්‍ය සක්ඛච්ච සුභාසිතානි
එවං කරෝථ පඤ්ඤවා හෝති මච්චො

දක්ෂ,බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති,වැඩිහිටියන් සේවනය කරන,ඉගෙනගන්නා අය හමුවීම, ප්‍රශ්ණ අසන්නෙක් විම, හොදදේ කියා දෙනවිට සකසා අසන්නෙකු වීම, මේ අයුරින් හැසිරෙන පුද්ගලයා සැබෑ ප්‍රඥාවන්තයෙක්ම වන්නේය.

ගොවියෝ වී වපුරා ඵල නෙලාගෙන නිවෙස් කරා පියමනී. අවසන පඹයො පමණක් ඉතුරු වෙති. මෙය අද සමාජයට ඉමහත් වටිනා අදහසකි. බොහෝ පිරිසක් තමන්ට සුදුසු කාර්යන්හී නියැලෙන්නට වෙර නොදරා වෙනත්දෑ කරයි. එහෙත් සමහර ප්‍රඥාවන්තයින් ස්වකීය කාර්යන් මැනවින් සිදුකරගෙන සැප සම්පත් වින්දනය කරයි.

සබ්බං සුත මදීයේත. හීන මුක්කට්ඨ මජ්ක‍ධිමං. සබ්බප්පත්තං විජානෙය්්‍ය. යත්ථ අත්ථාවහං සුතං. න ච සබ්බං පයෝජයේ. හෝති තාදිසකො කාලං.

පහත් වේවා උත්කෘෂ්ට වේවා ඉගෙනගන්නට ඇති සියලූ දේ මැනවින් ඉගෙනගන්න. හැම දෙයකම අර්ථය මැනවින් ඉගෙනගන්න. එහෙත් ඒ ඉගෙන ගත් සියල්ල අද කරන්නට යන්න එපා. එහි අර්ථය හා ඵලය යහපත් නොවේ. ඒ ඒ දෑ කරන්න කරන්නට සුදුසු කාළයක් එළබේවී. එතෙක් බලා සිටින්න.

සදුන් ගසක් කෙතරම් සියුම් කැබලි වලට කපා සිද බිද දැමුවත් එහි ඇති අගය හෝ සුවද මදකුදු අඩුවක් නොවේ. එසේමය සත්පුරුෂයා සතු උතුමි මිනිස් ගුණ දහම් ඔහු මිය ගියත් අන්‍යයන් අතර පැසසුමට ලක් වේ.

මේ සියලූම අදහස් උදහස් මැනවින් ස්වකීය චින්තනය තුළ රෝපණය කරගන්නාවූ යමෙක් ඇත් නම් ඒ සියලූම දෙනා මනා බුද්ධිමතුන් අයුරින් ලොව බඹුලූවන්නෙය. එහෙත් මෙය දැන දැනත් නොමග යන්නාවූ සියල්ලෝම දුකම විදින්නේය. ඔබ සතු බුද්ධියෙන් මනා ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට වෙර දරන්න නැණසින් මෙන්ම මනසින්.එය ඔබගේම යහපත පිණිස මිසම වන්නේය.